Medlem i Byggföretagen – en garanti för ett schysst byggföretag!

Byggföretagen arbetar för att skapa sund konkurrens och schyssta byggen, alltså en hederlig byggbransch som är fri från olagligt och olämpligt agerande. Att vara medlem i Byggföretagen är ett signum för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete.

Medlem i Svensk Handel – Vi hjälper handelns företag att nå sin fulla potential

Svensk Handel är en näringslivsorganisation för företag med verksamhet inom parti-, digital- och detaljhandeln. Organisationens främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för handelns företag

ID06 – För en sund och säker bygg- och anläggningsbransch

Vi är anslutna till ID06 som jobbar för att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet. Samtidigt arbetar de också för att bidra till en sund konkurrens och säkra arbetsplatser. 

GVK –  gör livet tryggare för både kund och entreprenörer i golv- och badrumsbranschen. 

GVK är en stiftelse bestående av aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Vi jobbar för att minska antalet vattenskador i våtutrymmen i Sverige. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum.

Brandfarliga arbeten / Heta arbeten 

Vi är certifierade att utföra Brandfarliga Arbeten. Det är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som medför värme eller gnistor som kan orsaka brand. Det kan bland annat handla om skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg.